گزارش تصویری - منطقه حفاظت‌شده بهرام گور

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری/ منطقه حفاظت‌شده بهرام گور

گزارش تصویری/ منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور در شرق استان فارس و زیستگاه اصلی گور ایرانی است در کنار این جانور کل و بز و قوچ و میش ، روباه و گراز وآگاما و بزمجه ، و دیگر حیوانات هم زندگی میکنند.خشکسالی‌های پیاپی باعث به خطر افتادن زندگی زیستمندان این منطقه شده است.
 
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
منطقه حفاظت‌شده بهرام گور
 
 
 
 
 
عکاس: عرفان سامان فر
 
/111/

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه