گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)

گزارش تصویری / مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص)

 

مرحله دوم و زمینی نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه با مشارکت رزمندگان قرارگاه مدینه منوره و قرارگاه مقدم نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی سیریک و جاسک از کوه مبارک تا گِتان برگزار شد.

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 2

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 3

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 4

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 5

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 6

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 7

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 8

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 9

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 10

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 11

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 12

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 13

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 14

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 15

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 16

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 17

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 18

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 19

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 20

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 21

 

گزارش تصویری - مرحله دوم نهمین رزمایش مشترک پیامبر اعظم (ص) - تصویر 22

 

عکس : اکبر توکلی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه