گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014

گزارش تصویری / مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014

 مراسم افتتاحیه مسابقات هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی اینچئون بعد از ظهر روز جمعه در شهر اینچئون کره جنوبی برگزار شد. 

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 2

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 3

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 4

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 5

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 6

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 7

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 8

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 9

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 10

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 11

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 12

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 13

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 14

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 15

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 16

 

گزارش تصویری - مراسم افتتاحیه مسابقات آسیایی اینچئون 2014 - تصویر 17

 

عکس : مجتبی صالح/ علیرضا کرمی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه