گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / سیزدهمین روز از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

گزارش تصویری / سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از ساعت 18 الی 24 تا یک هفته دیگر، در باغ موزه دفاع مقدس پذیرای علاقه مندان به کلام الهی می باشد.

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 2

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 3

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 4

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 5

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 6

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 7

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 8

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 9

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 10

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 11

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 12

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 13

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 14

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 15

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 16

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 17

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 18

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 19

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 20

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 21

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 22

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 23

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 24

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 25

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 26

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 27

 

گزارش تصویری - سيزدهمين روز از نمايشگاه بين المللی قرآن كريم - تصویر 28

 

عکس : زینب اسعدی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه