گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی

گزارش تصویری / تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی

 

 پیکر عباس کی‌منش مشهور به مشفق کاشانی از شاعران بزرگ معاصر, صبح امروز از مقابل تالار وحدت تشییع شد.

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 2

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 3

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 4

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 5

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 6

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 7

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 8

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 9

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 10

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 11

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 12

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 13

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 14

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 15

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 16

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 17

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 18

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 19

 

گزارش تصویری - تشییع پیکر مرحوم مشفق کاشانی - تصویر 20

 

عکس : عرفان کوچاری


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه