گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

گزارش تصویری / بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

بیستمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی تا 23 آبان ماه از ساعت 9 تا 20 در مصلای امام خمینی(ره) شهر تهران برپا است.

 

در بیستمین نمایشگاه مطبوعات که کار خود را با شعار «آزادی مسوولانه» آغاز کرده، 560 رسانه از جمله 373 رسانه خصوصی و 183 رسانه دولتی 38 روزنامه، 20 خبرگزاری، 116 رسانه آموزشی و تخصصی، چهار تشکل مطبوعاتی، 63 رسانه سیاسی ـ اقتصادی، 70 نشریه عمومی و خانواده، هشت رسانه غیرفارسی زبان، 45 رسانه فرهنگی، 10 رسانه کودک ونوجوان، 24 موسسه رسانه ای، 67 نشریه استانی و 13 عنوان نشریه ورزشی حضور دارند.

 

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 2

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 3

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 4

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 5

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 6

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 7

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 8

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 9

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 10

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 11

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 12

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 13

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 14

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 15

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 16

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 17

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 18

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 19

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 20

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 21

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 22

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 23

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 24

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 25

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 26

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 27

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 28

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 29

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 30

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 31

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 32

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 33

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 34

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 35

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها - تصویر 36

 

عکس : زینب اسعدی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه