گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / بیستمین نمایشگاه الکامپ

گزارش تصویری / بيستمين نمايشگاه الكامپ

 

 بیستمین نمایشگاه الکامپ از تاریخ 16 الی 19 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌ المللی تهران برگزار شد.

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 2

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 3

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 4

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 5

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 6

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 7

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 8

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 9

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 10

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 11

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 12

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 13

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 14

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 15

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 16

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 17

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 18

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 19

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 20

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 21

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 22

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 23

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 24

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 25

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 26

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 27

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 28

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 29

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 30

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 31

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 32

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 33

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 34

 

گزارش تصویری - بيستمين نمايشگاه الكامپ - تصویر 35

 

عکس : زینب اسعدی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه