گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / برج تاریخی رادکان

گزارش تصویری / برج تاريخی رادكان
برج تاریخی رادکان (خراسان) توانایی تعیین چهار فصل، سال کبسیه و آغاز نوروز را دارد. تاریخ نوشته شده بر کتیبه ها سال ۶۶۰ قمری را نشان می دهد که همزمان با اتمام ساخت بناهای واسطه به رصدخانه مراغه است.

$(document).ready(function() { $(".fancy").fancybox(); });

 

 

* برای مشاهده در سایز بزرگ ، روی تصاویر کلیک کنید *

 

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 2
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 3

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 4
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 5

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 6
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 7

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 8
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 9

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 10
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 11

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 12
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 13

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 14
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 15

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 16
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 17

گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 18
  
گزارش تصویری - برج تاريخی رادكان - تصویر 19

 

عکس : مریم داورنیا


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه