گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم

گزارش تصویری / افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم

 

 نمایشگاه کوچه های بنی هاشم که به زندگی حضرت زهرا سلام الله و نحوه شهادت ایشان پرداخته است توسط اعضای شورای شهر تهران افتتاح شد.

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 2

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 3

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 4

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 5

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 6

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 7

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 8

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 9

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 10

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 11

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 12

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 13

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 14

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 15

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 16

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 17

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 18

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 19

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 20

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 21

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه کوچه های بنی هاشم - تصویر 22

 

عکس : سیدمحمود حسینی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه