گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

گزارش تصویری / افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست

گزارش تصویری / افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست

 

 جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست صبح امروز شنبه ۲۳ خرداد با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و حمید چیت چیان وزیر نیرو در مصلی تهران افتتاح شد.

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 2

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 3

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 4

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 5

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 6

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 7

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 8

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 9

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 10

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 11

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 12

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 13

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 14

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 15

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 16

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 17

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 18

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 19

 

گزارش تصویری - افتتاح نمایشگاه فناوری‌های آب ، خاک و محیط زیست - تصویر 20

 

عکس : حامد ملک‌پور


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه