نقاشی های فوق العاده زیبا با نوک انگشت (عکس)

نقاشی های فوق العاده زیبا با نوک انگشت (عکس)
رویدادهای هنری،نقاشی های فوق العاده زیبا با نوک انگشت،شاید این اصطلاح که از هر انگشتش یک هنر می بارد برای آیریس اسکات صدق کند. او نقاشی هایش را واقعا با نوک انگشتانش میکشد و از هیچ ابزار و یا قلمو برای این کار استفاده نمیکند. سبک نقاشی او در نقاشی همانند باب راس است. یعنی به سرعت و با حرکات سریع انگشتان دست روی بوم هنر خود را به نمایش میگذارد. اثار او را در ادامه خواهید دید

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه