شاید با دیدن این تصویر کمی تعجب کنید، اما جالب است بدانید که یکی از مجازات های دوره قاجار، به توپ بستن مجرمین و شلیک گلوله و در پی آن مرگ مجرم بوده است

شاید با دیدن این تصویر کمی تعجب کنید، اما جالب است بدانید که یکی از مجازات های دوره قاجار، به توپ بستن مجرمین و شلیک گلوله و در پی آن مرگ مجرم بوده است، چنانچه این تصویر خود سند محکمی بر استبداد، خودکامگی و سنگدلی شاهان قاجار می باشد.

مجازاتی عجیب،به توپ بستن،قاجار،مجازات،آداب و رسوم


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه