عکس‌ های گلشیفته فراهانی در فیلم جدیدش ؛ در ادامه تصاویری از پشت صحنه فیلم جدید گلشیفته فراهانی، به نام Mon Souflle ( نفس من/ سوفله من) و کارگردانی جیحان شعیب

در ادامه تصاویری از پشت صحنه فیلم جدید گلشیفته فراهانی، به نام Mon Souflle ( نفس من/ سوفله من) و کارگردانی جیحان شعیب در صفحه فیسبوک مربوط به گلشیفته فراهانی منتشر شده است. این فیلم را...

به تازگی، تصاویری از پشت صحنه ی فیلم جدید گلشیفته فراهانی، به نام Mon Souflle ( نفس من/ سوفله ی من) در صفحه فیسبوک مربوط به گلشیفته منتشر شده است. این فیلم را جیحان شعیب کارگردانی می کند. این تصاویر را در ادامه ببینید.

عکس‌ های گلشیفته،عکس گلشیفته،گلشیفته فراهانی

عکس‌ های گلشیفته فراهانی


عکس‌ های گلشیفته،عکس گلشیفته،گلشیفته فراهانی

عکس‌ های گلشیفته فراهانی


عکس‌ های گلشیفته،عکس گلشیفته،گلشیفته فراهانی

عکس‌ های گلشیفته فراهانی

عکس‌ های گلشیفته،عکس گلشیفته،گلشیفته فراهانی

عکس‌ های گلشیفته فراهانی


عکس‌ های گلشیفته،عکس گلشیفته،گلشیفته فراهانی

عکس‌ های گلشیفته فراهانی


عکس‌ های گلشیفته،عکس گلشیفته،گلشیفته فراهانی

عکس‌ های گلشیفته فراهانی


عکس‌ های گلشیفته،عکس گلشیفته،گلشیفته فراهانی

عکس‌ های گلشیفته فراهانی


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه