عکس های خنده دار و طنز (17)

سرویس سرگرمی جوان ایرانی؛ بخش کاریکاتور:

آخه بدبخت این چه تفریحیه ارزش داره !؟

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

من هیچی نمیگم !

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

پرده دریده شد !

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

دخترا حواستون رو جمع کنید ! بریم دیگه نمیایم !
کاری نکنین که به این روز گرفتار بشین

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

شرایط بحرانی !

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

کیا اینجوری ان !؟

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

از لحاظ جاسویچی !

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

ما مردا زیاد ذهن خودمون رو درگیر چیزای جزئی نمیکنیم
برای مسائل مهمتر ازش کار میکشیم !

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

هوا اینقد داغه که همچین چیزی نیاز میشه !

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

من ، وقتی یه آشنا جلوم سبز میشه !

شیر پرچرب !

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

دست موز

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

آخرین مدل موتور

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

گشنمه

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

خلاقیت جالب

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

آقایون و خانومای تنبل
دیگه چیکار کنیم براتون !؟

عکس های خنده دار و طنز, عکس خنده دار

منبع:radsms.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه