شمع یخی دو رنگ

شمع یخی دو رنگ

Previous Next    Close
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 1
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 2
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 3
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 4
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 5
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 6
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 7
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 8
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 9
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 10
 شمع یخی دو رنگ - تصویر 11
این نوع شمع از همان روش شمع یخی ساده پیروی میکند با کمی تافاوت در ادامه انجام کار!

برای ساخت این مدل شمع یخی ؛ بعد از اینکه شمع رو از قالب بیرون آوردیم ؛ صبر می کنیم تا قالب و شمع کاملا خشک شوند؛ بعد دوباره شمع رو داخل قالب قرار می دهیم و مقداری پارافین از یک رنگ دیگر روی آن می ریزیم؛ به این صورت بعضی از سوراخهای بوجود آمده با رنگ دوم پر میشوند.

روش کار را به تصاویر دنبال کنید.
мебель на заказ

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه