شعر کودکانه هفت سین

شعر کودکانه،شعر هفت سین،اشعار کودکانه

سبزه:

من سبزه ی قشنگم
با سرماها می جنگم
وقتی میام به دنیا
بستان می شه چه زیبا
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک(۲)
***
سکه:

من سکه ام چه زیبا
زینت جیب بابا
با افتخار نوروز
می شم فراری یک روز
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک(۲)
***
سنبل:

من سنبلم من سنبلم
همنشین با بلبلم
وقتی میام به بستان
باغبون میشه چه خندان
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک(۲)
***
سنجد

من سنجد لباس گلی
سرخ سفید وتپلی
باناز و اطوار و ادا
می نشینم پیش شما
نزدیک عید نوروز
با تبل حاجی فیروز
عید شما مبارک
***
سیر

من سیر مو لذیذم
یک کمی تند وتیزم
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک
***
سیب

اسم شریف من سیب
خوشمزه بی رقیب
ای آقای زمستون
من اومدم به میدون
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک
***
سمنو

سلام سلام بچه ها
سمنو کوچیک شما
بدون قند و شکر
از عسل هم شیرین تر
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک
***
آینه

من آینه ا م آینه
خودتو تو من نگاه کن
شانه بزن به موهات
عید دیدنی رها کن
عید شما مبارک
***
ماهی

تو تنگ کوچک خود
من ماهی رنگی ام
بالا و پایین میرم
با پولکهای قشنگ
عید شما مبارک(۲)
***
شمع

شمع هستم و پر نورم
با شادی ها پرنورم
من میشینم کنارتون
تا روشن بشه دلاتون
عید شما مبارک(۲)

منبع : firoozbaby.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه