نامه نیوز نوشت؛ شعری از دکتر غلامعلی حداد عادل در کتاب فارسی ششم ابتدایی درج شده بود و در آن تبریز جزو قلمرو زبان فارسی محسوب شده بود که این شعر امسال حذف شد.

شعر‌ جنجالی‌ از کتاب ابتدایی حذف شد - تصویر 1نامه نیوز نوشت؛ شعری از دکتر غلامعلی حداد عادل در کتاب فارسی ششم ابتدایی درج شده بود و در آن تبریز جزو قلمرو زبان فارسی محسوب شده بود که این شعر امسال حذف شد.

شعر جنجالی فارسی ششم،حذف شعر حداد عادل از کتاب،حذف شعرفارسی ششم
سال گذشته این شعر با انتقادهای فراوانی مواجه شد. امسال این شعر از متن کتاب فارسی ششم حذف شده و به پشت جلد کتاب انتقال یافته است. در شعر چاپ شده‌ی پشت کتاب نیز بیتی که کلمه "تبریز" در آن آمده بود حذف شده است.

شعر جنجالی فارسی ششم،حذف شعر حداد عادل از کتاب،حذف شعرفارسی ششم
منبع:rniazi
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه