خلق آثار دیدنی با کتاب های قدیمی (عکس)

خلق آثار دیدنی با کتاب های قدیمی (عکس)
عکس های جالب,خلق آثار دیدنی با کتاب های قدیمی ،کتاب های حجیم قدیمی همیشه برای من مثل جهانی پر از رمز و راز و دریچه ای به سوی دنیای بیکران خیال و رویا بوده اند. با دیدنکتاب های قدیمی و گرد و خاکی که بر رویشان نشسته حس می کنم مانند فیلم ها می توان با این کتاب ها جادو کرد و یا به قدرت خاصی رسید و صدالبته که فکر من به طورکلی اشتباه هم نیست و کتاب ها با کلماتشان می توانند ذهن و طرز فکر ما انسانها را جادو کنند. در اینجا هم تعدادی هنرمند با کمک کتاب های قدیمی و دیکشنری ها که حجم بالایی دارند جادوی نهفته در این کتاب ها را به نمایش عموم درآورده اند.

کتاب های قدیمی,آثار دیدنی,عکس
منبع : 1pezeshk.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه