جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی (عکس)

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی (عکس)
آداب و رسوم،جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی،در این گزارش نگاهی داریم به جشنواره سنتی «گپ گو مه» که در پانزدهمین روز از سال نوی چینی در کشور اندونزی برگزار می شود. هدف از برگزاری این جشنواره، بدبختی و بیچارگی در سال جدید است

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

جشنواره سنتی گپ گو مه در اندونزی

جشنواره سنتی،مراسم گپ گومه،عکس

منبع : tebyan.net
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه