جانيار، پسر برزو ارجمند بعد از آب بازي (عکس)

جانیار، پسر برزو ارجمند بعد از آب بازی (عکس)
جانیار، پسر برزو ارجمند بعد از آب بازی

برزو ارجمند با انتشار عکس زیر از پسرش نوشت:

وقتی از شدت خستگى و آب بازى با سر خیس بیهوش میشه

جانيار ارجمند,پسر برزو ارجمند,عکس

شبکه اجتماعی برزو ارجمند

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه