تصاویری زیبا از کهکشان‎

سرویس گالری جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش عکس خبری:

تصاویری زیبا از کهکشان

تصاویری زیبا از کهکشان‎
یک اخترشناس آماتور موفق شده است تصاویری بسیار زیبا از ابرهایی از گرد و غبار، هیدروژن، هلیوم و دیگر گازهای یونیزه شده را که هزاران سال نوری با زمین فاصله دارند، به ثبت برساند. 
 
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 2
 
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 3
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 4
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 5
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 6
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 7
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 8
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 9
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 10
 
تصاویری زیبا از کهکشان‎ - تصویر 11
 
/111/
 
 
 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه