آموزش مرحله به مرحله پاکتی کردن شلوار

وسایل لازم برای پاکتی کردن شلوار :

    شلوار یا شلوارک
    نخ
    سوزن
    قیچی
    متر

مراحل ساخت :

دمپای شلوار یا شلوارک را 12 سانتیمتر به سمت بیرون تا کنید

دمپا را دوبار تا کنید طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد

آن قسمتی از دمپا را که در مرحله قبل، تا کرده بودید را دوباره تا کنید، طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد.

سر دوز را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و لبه آن را مانند شکل دوخت بروید

سر دوز پارچه را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و با نخ و سوزن، روی نقطه های مشکی که در عکس می بینید را تمیز بدوزید.

کناره های پاکتی را یک دوخت بروید که پاکتی شلوار باز نشود

آموزش مرحله به مرحله پاکتی کردن شلوار

آموزش مرحله به مرحله پاکتی کردن شلوار

آموزش مرحله به مرحله پاکتی کردن شلوار

آموزش مرحله به مرحله پاکتی کردن شلوار

تهیه و گردآوری : گروه آموزش پرداد / منبع : بردوک

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه