آدابى که موجب زیادى حافظه مى شوند. تلاوت قرآن موجب زیاد شدن حافظه میشود. آدابى که موجب زیادى حافظه مى شوند. ۱ - مسواک زدن. ۲ - تلاوت قرآن. ۳ - حجامت کردن. ۴ - خوردن عسل. ۵ - خوردن کندر. ۶ - خوردن کرفس. ۷ - گرفتن ناخن در روز دوشنبه. ۸ - روزه گرفتن. ۹ - مخلوط کردن زعفران ، سعد و عسل با هم و هر روز دو مثقال از آنها خوردن. عمل مستحب و مکروه مکروهاتى که حافظه را کم مى کنند. ۱ - خواندن نوشته قبرها. ۲ - راه رفتن بین دو زن. ۳ - بول کردن در آب راکد. ۴ - حجامت کردن درگودى پشت. ۵ - خوردن نیم خورده موش. ...

آدابى که موجب زیادى حافظه مى شوندراههای تقویت حافظه,کم شدن حافظه

تلاوت قرآن موجب زیاد شدن حافظه میشود

 

آدابى که موجب زیادى حافظه مى شوند
۱ - مسواک زدن
۲ - تلاوت قرآن
۳ - حجامت کردن
۴ - خوردن عسل
۵ - خوردن کندر
۶ - خوردن کرفس
۷ - گرفتن ناخن در روز دوشنبه
۸ - روزه گرفتن
۹ - مخلوط کردن زعفران ، سعد و عسل با هم و هر روز دو مثقال از آنها خوردن
 

KEYWORDS


عمل مستحب و مكروه  مکروهاتى که حافظه را کم مى کنند
۱ - خواندن نوشته قبرها
۲ - راه رفتن بین دو زن
۳ - بول کردن در آب راکد
۴ - حجامت کردن درگودى پشت
۵ - خوردن نیم خورده موش
۶ - خوردن پنیر
۷ - خوردن گشنیز
۸ - خوردن سیب ترش
۹ - زنده رها کردن شپش
۱۰ - غذا خوردن در حال جنابت
۱۱ - بازى با آلت
۱۲ - خوردن گوشت حیوانى که هنگام سر بریدن نام خدا را نبرده باشند.

 

گردآوری:بخش مذهبی بیتوته

 

 منبع:گنج های معنوی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه